Súhrnné správy o zákazkách za III. štvrťrok 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za 3. štvrťrok 2020
 

 
Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 Eur podľa §10 ods.10 a 11 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za 3. štvrťrok 2020
 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za III. štvrťrok 2020

 


Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za III. štvrťrok 2020

 


 
Dokumenty (súbor PDF):
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa