Odd. dokladov MV SR v budove MsÚ v Rajci - zatvorené (mimo dohodnutých návštev)

 

Ministerstvo vnútra

Slovenskej republiky

 

Režim na pracoviskách MV SR počas zákazu vychádzania 

(Zákaz vychádzania sa vzťahuje aj na nedohodnuté návštevy pracovísk MV SR)

 

Ministerstvo vnútra upozorňuje verejnosť, že návštevy klientskych centier a oddelení dokladov nepatria do výnimiek zo zákazu vychádzania, ktoré upravuje uznesenie vlády č. 678/2020 prijaté 22. októbra, a to ani v prípade, že je občan držiteľom negatívneho testu na ochorenie Covid-19.

 

Mnohí občania počas zákazu vychádzania nerešpektujú vládne obmedzenia a prichádzajú pred  klientske centrá s cieľom požiadať o vybavenie občianskeho preukazu, cestovného dokladu, atď.

 

Pracoviská MV SR v núdzovom režime a počas zákazu vychádzania akceptujú predovšetkým podania realizované elektronickou formou. Osobné návštevy sú možné len pri elektronicky dohodnutých termínoch, pri podávaní žiadosti o doklady v nevyhnutnom prípade, alebo pri preberaní vyhotoveného dokladu.

 

Podateľne úradov sú k dispozícii.

 

Vstup do klientskeho centra či na oddelenie dokladov povolí supervízor len po overení oprávnenosti vstupu.

 

Zdôrazňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/,  ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

 

Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, za porušenie nariadenej izolácie i zákazu vychádzania môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

 

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa