Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Hromada J., Rýpal P., Skupeň P., Poláček V.)

MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
 zásielka od
 (odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
 Hromada  Jozef
VŠZP,
pobočka Žilina
Listová
zásielka
21.10.2020 6.11.2020 21.10.2020
 Skupeň  Peter
 VŠZP,
pobočka Žilina
 Listová
 zásielka
22.10.2020 09.11.2020 22.10.2020
 Poláček  Vladimír
 VŠZP,
pobočka Žilina
 Listová
 zásielka
22.10.2020 09.11.2020 22.10.2020
 Rýpal  Peter
JUDr. M. Rojčeková,
súd. exekútor, Žilina
Listová
zásielka
26.10.2020 11.11.2020 26.10.2020
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa