Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Mičuda Z., Sihlovec M.)

 
MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
 zásielka od
 (odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
 Mičuda  Zdenko
 JUDr. Martin Rišian,
 súdny exekútor
 Žilina
 Listová
 zásielka
06.10.2020 22.10.2020 06.10.2020
 Sihlovec  Marián
 JUDr. Martin Rišian,
 súdny exekútor
 Žilina
 Listová
 zásielka
06.10.2020 22.10.2020 06.10.2020
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa