Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Tabaček F., Vysoký M., Rýpal P., Grofik M.)

 
MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
zásielka od
(odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
 Tabaček František
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
24.09.2020 12.10.2020 24.09.2020
 Vysoký  Miroslav
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
24.09.2020 12.10.2020 24.09.2020
 Rýpal Peter
Okresný súd
v Žiline
Oznámenie
o uložení zásielky
29.09.2020 15.10.2020 29.09.2020
 Grodik Marek
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
 30.09.2020 16.10.2020  30.09.2020


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa