Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Maceášik J., Turzová M., Balcer M.)

MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
zásielka od
(odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
 Maceášik Jaroslav
Mgr. Bernard Janík,
Žilina
Listová
zásielka
09.09.2020 25.09.2020 09.09.2020
 Turzová Michaela
Okresný úrad Žilina,
odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií
Oznámenie
o uložení zásielky
10.09.2020 28.09.2020 10.09.2020
 Balcer Martin
Okresná prokuratúra,
Žilina
Listová
zásielka
10.09.2020 28.09.2020 10.09.2020
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa