Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Sihlovec R., Kasman S., Wirgha R. - 2x, Tabaček F. - 2x, Kordiš T., Pauliny J., Maceášik J., Brundza J., občania s TP v Rajci)

 
MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
zásielka od
(odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
Sihlovec Roman
Licitor Group, a.s.,
Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
24.08.2020 09.09.2020 24.08.2020
Kasman Stanislav
VŠZP,
pobočka Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
27.08.2020 14.09.2020 27.08.2020
 Wirgha Richard
Okresný úrad
Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
27.08.2020 14.09.2020 27.08.2020
 Wirgha Richard
Okresný úrad
Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
 27.08.2020 14.09.2020  27.08.2020
 Tabaček František
Okresný úrad
Žilina
Listová zásielka  31.08.2020 16.09.2020  31.08.2020
 Tabaček František
Okresný úrad
Žilina
Listová zásielka  31.08.2020  16.09.2020  31.08.2020
 Kordiš Tomáš Okresné riaditeľstvo PZ Žilina, dopravný inšpektorát
Oznámenie
o uložení zásielky
 31.08.2020  16.09.2020  31.08.2020
 Pauliny Jozef
Mestský úrad
Rajec
Listová zásielka  03.09.2020  21.09.2020  03.09.2020
 Maceášik Jaroslav
Mestský úrad
Rajec
Listová zásielka  03.09.2020  21.09.2020  03.09.2020
 Brundza Jaroslav 
Mestský úrad
Rajec
Listová zásielka  03.09.2020 21.09.2020  03.09.2020
 Občania s trvalým pobytom v Rajci - podľa zoznamu  
Mestsý úrad
Rajec
Listová zásielka  03.09.2020 21.09.2020  03.09.2020

 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa