Oznam: Zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti k dopytovej výzve OPII-2020/7/11-DOP so zameraním Moderné technológie

Oznam: zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti k dopytovej výzve OPII-2020/7/11-DOP so zameraním Moderné technológie

 

Mesto Rajec, ako žiadateľ v rámci dopytovej výzvy OPII-2020/7/11-DOP so zameraním na Moderné technológie, sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu „Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“ na verejné pripomienkovanie.

Cieľom projektu je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou s prihliadnutím na súčasné trendy využívania moderných informačných, komunikačných technológií a inovatívnych riešení.

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológii s využitím prvkov umelej inteligencie“ sa uskutoční od utorka 21.07.2020, 00:00 do 03.08.2020, 23:59, čo predstavuje 10 pracovných dní. Počas tohto obdobia je možné zasielať pripomienky v nižšie priloženom dokumente „Formulár na pripomienkovanie“.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v uvedenom formulári na e-mailovú adresu jan.jasenovec@rajec.sk do 03.08.2020, 23:59.

 

Štúdia uskutočniteľnosti, príloha a vypracovaná analýza celkových nákladov na vlastníctvo - TCO sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch:

 

Štúdia uskutočniteľnosti - SU-MD-su_722.pdf

Príloha k štúdii uskutočniteľnosti - SU-su_722.pdf

Analýza celkových nákladov na vlastníctvo - TCO MT_AI_CHatbot_su_722.xlsx

Formulár na pripomienkovanie - vzor _pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie.xlsx

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa