Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Rýpal P., Turzová M., Sihlovec M., Kordiš T., Čmelo M.)

 
MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod., v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
zásielka od
(odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
Rýpal Peter
JUDr. D. Kováčová,
Bratislava
Oznámenie
o uložení zásielky
24.06.2020 10.07.2020 24.6.2020
Turzová Michaela
EOS KSI Slovensko, s. r .o., Bratislava
Listová
zásielka
25.06.2020 13.07.2020 25.06.2020
Sihlovec Marián
JUDr. J. Rišian,
Žilina
Listová
zásielka
25.06.2020 13.07.2020 25.06.2020
Kordiš Tomáš
Dôvera, zdravotná
poisťovňa, Nitra
Listová
zásielka
26.06.2020 13.07.2020 26.06.2020
Čmeľo Michal
Dôvera, zdravotná
poisťovňa, Nitra
Listová
zásielka
26.06.2020 13.07.2020 26.06.2020

 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa