Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Brezáni A., Pekara T., Tabačková D., Turzová M., Kordiš T.)

 
MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod., v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
zásielka od
(odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
Brezáni Anton Okresná prokuratúra, Žilina
oznámenie
o uložení zásielky
19.6.2020 06.07.2020 19.6.2020
Pekara Tomáš
MsÚ, Rožnov pod Radhoštěm
Oznámenie
o uložení zásielky
22.06.2020 08.07.2020 22.06.2020
Tabačková Denisa
Soc. poisťovňa, Žilina
oznámenie
o uložení zásielky
22.06.2020 08.07.2020 22.06.2020
Turzová Michaela Soc. poisťovňa, Bratislava
Oznámenie
o uložení zásielky
23.06.2020 09.07.2020 23.06.2020
Kordiš Tomáš Okresné riaditeľstvo PZ, Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
 22.06.2020  09.07.2020 22.06.2020

 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa