Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Veselý M., Rýpal P. - 2x, Čmelo M., Bako M.)

 
MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
zásielka od
(odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
Veselý Miroslav Soc. poisťovňa, Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
15.6.2020 30.06.2020 15.6.2020
Rýpal Peter ÚPSVaR, Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
15.06.2020 30.06.2020 15.06.2020
Rýpal Peter JUDr. B. Aghová
oznámenie
o uložení zásielky
15.06.2020 30.06.2020 15.06.2020
Čmeľo Michal JUDr. M. Rišian
Oznámenie
o uložení zásielky
16.06.2020 01.07.2020 16.06.2020
Bako Milan Dôvera, zdr. poisť.
Oznámenie
o uložení zásielky
 16.06.2020  01.07.2020 16.06.2020

 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa