Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kasman S., Piala L., Kordiš T., Maceášik J.)

 
MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
zásielka od
(odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
Kasman Stanislav VŠZP, pobočka Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
10.6.2020 26.06.2020 10.6.2020
Piala Libor JUDr. Martin Rišian
Oznámenie
o uložení zásielky
12.06.2020 29.06.2020 12.06.2020
Kordiš Tomáš OR PZ Žilina, OO PZ Rajec
Oznámenie
o uložení zásielky
12.06.2020 29.06.2020 12.06.2020
Maceášik Jaroslav Mgr. Bernard Janík
Oznámenie
o uložení zásielky
12.06.2020 29.06.2020 12.06.2020

 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa