MESTO RAJEC
Nám. SNP 2/2, PSČ 015 22 Rajec
Rajec, 27. mája 2020
Číslo: 2188/2020
Rozhodnutie
 
Primátor mesta Rajec Ing. Milan Lipka v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 :
 
a) určuje dĺžku prevádzky školského klubu detí v Základnej škole, Lipová 2, Rajec:
 
1. ranný klub – 1 oddelenie – v čase od 6.00 – 7.30
2. poobedný klub – 4 oddelenia – v čase od 12.00 – 15.00
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa