Mestský úrad v Rajci
oznamuje občanom, že od 4. mája 2020 sú úradné hodiny nasledovne:
 
Pondelok   8.00 – 11.00
Utorok   8.00 – 11.00
Streda 12.00 – 16.00
Štvrtok   8.00 – 11.00
Piatok   8.00 – 11.00
 
Pri vstupe do budovy sú občania povinní mať rúško a rukavice. Ak občan rukavice nemá, je povinný použiť dezinfekčný prostriedok umiestnený vo vestibule mestského úradu.
Občania, ktorí budú stáť v rade sú povinní dodržiavať dvojmetrový odstup.
 
Občania môžu hotovostné platby (daň z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad a pod.)
uhrádzať v novozriadenej pokladni, ktorá sa nachádza vo vestibule mestského úradu a taktiež v pokladni na 1. poschodí MsÚ.
 
Taktiež oznamujeme občanom, že
 
dňom 12. mája (utorok) bude oddelenie dokladov opäť vydávať doklady, a to:
 
Utorok   9.00 – 12.00
Štvrtok   9.00 – 12.00
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa