Prieskum medzi obyvateľmi o ich mienke o aktuálnom stave odpadového hospodárstva v meste Rajec

ANKETA

KAM SA BUDE UBERAŤ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V NAŠOM MESTE?

 

PRIESKUM MEDZI OBYVATEĽMI O ICH MIENKE
O AKTUÁLNOM STAVE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V MESTE RAJEC

     Náklady na odpadové hospodárstvo v našom meste sa každoročne zvyšujú. Ich výška do veľkej miery závisí od dosiahnutých výsledkov v oblasti triedenia odpadov v domácnostiach a firmách. Súčasný stav odpadového hospodárstva však nedosahuje očakávané výsledky – stále málo odpadu triedime a veľa skládkujeme. To je neekologické a zbytočne drahé. Chceme to zmeniť, ale potrebujeme k tomu poznať aj Váš názor.

    Napíšte nám, prosím, čo sa vám páči alebo nepáči na odpadovom hospodárstve v meste, poprípade čo by ste na ňom vylepšili. Môžu to byť napr. podmienky, motivácia, informovanosť, kontrola... Informácie získané týmto prieskumom budú použité pri vypracovávaní dokumentu Optimalizácia odpadového hospodárstva v meste Rajec. 

 

Dotazník  -> https://forms.gle/P17yyJ6yuKViEjzw9

 

Ďakujeme za Váš názor.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa