KALENDÁR KULTÚRNO-ŠPORTOVÝCH AKCIÍ NA ROK 2020

Dátum Názov akcie Organizuje
Január
1.01. Vítame nový rok Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
7.01. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
10.01. „V Novom roku viac pokroku..“ – prednáška OZ Znalosť
13.01. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
13.01. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
14.01. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
16.01. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
20.01. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
20.01. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
21.01. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
23.01. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
24.01. Z cyklu: „Život“ -Voda – zázrak prírody OZ Znalosť
27.01. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
27.01. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
28.01. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
30.01. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
Neurčený dátum Štatistiky, vyhodnotenie r.2019 OZ SZTP Rajec
Neurčený dátum Zimné šantenie – sánkovanie a rodinné stavanie snehuliakov Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum ZŠ Lipová – beseda s deťmi OZ Znalosť
Február
3.02. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
3.02. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
4.02. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
6.02. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
8.02. Mestský ples Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
10.02. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
10.02. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
11.02. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
13.02. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
16.02. Detský mestský karneval Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
17.02. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
17.02 Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
18.02. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
20.02. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
21.02. Fašiangová zabíjačka Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
24.02. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
24.02 Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
25.02. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
25.02. Cez prázdniny sa nenudím Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
26.02. Cez prázdniny sa nenudím Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
27.02. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
Neurčený dátum Zimný pobyt rodín Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum KSŠ –beseda s deťmi OZ Znalosť
Neurčený dátum Príprava členskej schôdze Výročná členská schôdza Relaxačno - rehabilitačné cvičenia OZ SZTP Rajec
Marec
2.03. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
2.03. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
3.03. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
5.03. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
9.03. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
9.03. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
13.03. Z cyklu: „Žijú medzi nami“ – Rod Ivankovcov OZ Znalosť
15.03. Divadelné predstavenie Milenec (presunutý termín)
Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
27.03. 1. turnaj žiakov základných škôl rajeckej doliny Stolnotenisový klub Rajec
27.03. Z cyklu: „Duševná tvorivosť“ OZ Znalosť
Neurčený dátum Spolupráca a účasť na veľkonočných dielňach Rodinné centrum Paletka, KSŠ Rajec
Neurčený dátum Vzdelávací workshop na tému Zdravé varenie Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Ľudová architektúra ako inšpiračný zdroj – konferencia s otvorenou účasťou (v prípade úspešnosti grantu) Aktívny PARK Rajec
Neurčený dátum Nebezpečenstvo infekcií-prednáška, Spolupráca ZŠ Rajec-záujmová činnosť; Relaxačno – rehabilitačné cvičenia OZ SZTP Rajec
Apríl
2.04. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
6.04. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
6.04. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
7.04. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
6. - 8.4. Expedičná kamera školy - ZRUŠENÉ!
Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
9.04. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
14.04. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
16.04. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
17.04. Expedičná kamera verejnosť - ZRUŠENÉ!
Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
18.04.alebo 25.04. Majstrovská predpremiéra – vystúpenie všetkých súťažných choreogr. Mažoretky Kordovánky
20.04. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
20.04. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
21.04. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
21.04. Návšteva mesta Rajec a obce Zbyňov starostom obce Bíňa OZ Znalosť
23.04. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
24.04. Deň Zeme Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
24.04. Z cyklu: „Duševná tvorivosť“ OZ Znalosť
26.04. Divadlo – ANIMARE SILVA II.- profesionálne bábkové divadlo Aktívny PARK Rajec
27.04. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
27.04. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
28.04. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
30.04. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
Neurčený dátum Spolupráca a účasť na veľkonočných dielňach Rodinné centrum Paletka; KSŠ Rajec
Neurčený dátum Vzdelávací workshop na tému Zdravé varenie Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Deň Zeme-v Domove vďaky Rajec-úprava záhrady so žiakmi ZŠ; Relaxačno – rehabilitačné cvičenia OZ SZTP Rajec
Máj
1.05. Rajecký duatlon Maratón klub Rajec
2.05. Rajecký canicross – 5. ročník Kynologický klub Rajec
4.05. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
4.05. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
5.05. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
7.05. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
8.05. Svätá omša pod Hnilickou Kýčerou OZ Tilia
11.05. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
11.05. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
12.05. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
14.05. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
15.05. Z cyklu: „Žijú medzi nami“ – Rod Lieszkovský OZ Znalosť
18.05. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
18.05. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
19.05. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
21.05. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
22.05. Hudobný koncert Kollárovci Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
25.05. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
25.05. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
26.05. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
28.05. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
29.05. Stretnutie záujmových klubov OZ Znalosť
31.05. Beh rajeckým rínkom 31.ročník Maratón klub Rajec
31.05. Ukážky výcviku psov – po behu raj. rínkom Kynologický klub Rajec
31.05. Komunitná siesta 3.ročník Aktívny PARK Rajec
Neurčený dátum Ľudová architektúra ako inšpiračný zdroj – konferencia s otvorenou účasťou ( v prípade úspešnosti grantu) Aktívny PARK Rajec
Neurčený dátum Športovec roka Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
Neurčený dátum Rodinný turistický výlet za krásami nášho regiónu Rodinné centru Paletka
Neurčený dátum Deň pre mamu Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Výjazdové zasadnutie Bioklimatický park Rajec Drienová; Stretnutie členov športové hry; Relaxačno-rekreačné pobyty; Príprava zasadnutí OV SZTP; Členská schôdza-guľáš OZ SZTP Rajec
Jún
1.06. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
2.06. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
4.06. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
6.06. MDD Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
6.06. Z cyklu: „História a súčasnosť“- prednáška O Z Znalosť
8.06. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
9.06. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
11.06. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
15.06. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
16.06. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
18.06. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
20.06. BMX contest II. ročník – freestyl BMX Aktívny PARK Rajec
20.06. Medvedí okruh 24. ročník Maratón klub Rajec
26.06. Rajrockfest Oddelenie kultúry MsÚ Rajec; OZ Znalosť
27. – 28.06 . Hody - Farmársky deň Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
Neurčený dátum Rodinný piknik Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Ľudová architektúra ako inšpiračný zdroj – konferencia s otvorenou účasťou ( v prípade úspešnosti grantu) Aktívny PARK Rajec
Júl
18.07. Rajecký triatlon 8. ročník Maratón klub Rajec
18.07. Guľáš pre členov klubu OZ Znalosť OZ Znalosť
26.07. Pečieme pre Vás – III. narodeniny Aktívny PARK Rajec
Neurčený dátum Rodinná stanovačka Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Kultúrne leto Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
August
7.08. Rajecký jarmok Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
8.08. Rajecký maratón, Maratón klub Rajec; Rajecký jarmok; Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
8.08. Vystúpenie na Rajeckom maratóne Mažoretky Kordovánky
8.08 -9.08. Farizeo cup – futbal a muzika OZ Znalosť
9.08. Rajecký jarmok Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
9.08. Prezentácia šachu so záhradnými šachmi; Šachový klub Rajec
22.08. Popoludnie s Kordovánkami alebo iný deň podľa počasia Mažoretky Kordovánky
28.08. Spomienková slávnosť výročia SNP Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
29.08. Spoločná opekačka Mažoretky Kordovánky
Neurčený dátum Rodinná stanovačka Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Kultúrne Leto Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
September
4.09. 2. turnaj žiakov základných škôl rajeckej doliny Stolnotenisový klub Rajec
4.09.-5.09. Kalčetový turnaj OZ Znalosť
7.09.-11.09. Otvorený tréning a zápis mažoretiek Mažoretky Kordovánky
18.09. Stolnotenisový turnaj OZ Znalosť
22.09.-19.10. Výstava obrázkov vytvorených z čísel OZ Znalosť
27. - 29.09. Výstava kvetov, ovocia, zeleniny Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
27.09. Aktívni v horách – II. ročník Aktívny PARK Rajec
Neurčený dátum Jesenné tvorivé dielne Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Celodenná psíčkarska akcia Kynologický klub Rajec
Neurčený dátum Ľudová architektúra ako inšpiračný zdroj- konfer. s otvorenou účasťou ( v prípade úspešnosti grantu) Aktívny PARK Rajec
Október
2.10.-3.10. Šachový turnaj OZ Znalosť
5.10. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
5.10. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
5. - 9.10. Dobročinná zbierka Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
6.10. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
8.10. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
12.10. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
12.10. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
13.10. Deň šedín a kvetín Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
13.10. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
15.10. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Raje
16.10. Koncert pre deti Paci Pac Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
16.10. Z cyklu: „Naši rodáci“ OZ Znalosť
19.10. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
19.10. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
20.10. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
22.10. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
24.10. Ukážky výcviku psov Kynologický klub Rajec
24.10. Rajecká 12-minútovka Maratón klub Rajec
25.10. Young contemporary art II. ročník; (vernisáž, beseda, koncert) Aktívny PARK Rajec
26.10. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
26.10. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
27.10. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
29.10. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
Neurčený dátum Jesenné tvorivé dielne Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Ľudová architektúra ako inšpiračný zdroj- konfer. s otvorenou účasťou ( v prípade úspešnosti grantu) Aktívny PARK Rajec
Neurčený dátum Spoločenské posedenie; Problémy členov-riešenie; Zmeny v legislatíve; Zájazd v spolupráci KD a JD; Jesenné šport. hry OZ SZTP Rajec
Noveber
3.11. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
5.11. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
6.11. Lampionový sprievod Materské školy a Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
9.11. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
9.11. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
10.11. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
12.11. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
13.11. Z cyklu: „ Partneri OZ Znalosť“ OZ Znalosť
16.11 Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
19.11. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
21.11. II. stretnutie záujmových klubov OZ Znalosť
23.11. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
23.11. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
24.11. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
26.11. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
28.11. Šachový kráľ Rajca Šachový klub Rajec a Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
29.11. Akvarelisti SPOJTE SA! – III. ročník Aktívny PARK Rajec
30.11. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
30.11. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
Neurčený dátum Workshop Zdravé varenie Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Riadená ochutnávka dom. ovocných vín OZ SZTP Rajec
December
1.12. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
3.12. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
6.12. Mikuláš v Rajci Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
7.12. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
7.12. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
8.12. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
10.12. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
14.12. Paličkovanie Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
14.12. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
15.12. Joga Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
17.12. Pilates Oddelenie kultúry MsÚ Rajec
26.12. Hokejbalový turnaj OZ Znalosť
28.12. Turnaj žiakov základných škôl Stolnotenisový klub Rajec
Neurčený dátum Mikulášske divadelné predstavenie Rodinné centrum Paletka
Neurčený dátum Účasť na vianočných trhoch OZ Znalosť
Neurčený dátum Ďalšie vianočné akcie Mesto Rajec
Neurčený dátum Vianočné posedenie; Komentované čítanie-autor knihy OZ SZTP Rajec
Vyhodnotenie práce za rok 2020
Návrhy na činnosť v roku 2021
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa