Pozvánka na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci
P O Z V Á N K A
 
Pozývame Vás na zasadnutie komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra 2019 (pondelok o 15,00 hod.)   so stretnutím na MsÚ  Rajec v kancelárii číslo dverí 5 na 1. poschodí.
 
Program:
  1. JUDr. Anna Kecerová Veselá, zámena pozemkov
  2. Viktor Hajster, kúpa pozemkov pod garážami ul. Športová
  3. Lucia Bosíková, kúpa pozemkov na Námestí A. Škrábika
  4. RZP, a.s. Trenčín – nájom nebytových priestorov v poliklinike
  5. Nájomné v nájomných bytových domoch
  6. Plán hospodársko-sociálneho rozvoja
  7. Rôzne
 
 
S pozdravom
 
Bc. Júlia Tomčíková
Tajomník komisie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa