Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
 
    Oznamujeme Vám, že dňa
 
   11.7.2019 od 7:30 hod. do 15:15 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. v nasledovných častiach mesta Rajec: 
 
Ulica
Číslo domu
- odberné miesto
Benkova  
 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 806
1. mája   
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 172, 412, 419, 423, 424, 428, 438, 443, 445, 450, 462, 467
Fučíkova  
224ZSS4531955000P
24ZSS72236710007
24ZSS9790523001W
1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 338, 339, 730
Nádražná  
 24, 26, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 332, 1105, 5903 
Janka Kráľa  
 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 36, 771, 1091, 1092, 1093, 1094
Jánošíkova  
 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 65, 567
Krivín  
24ZSS4520727000R
24ZSS7331494000S
24ZSS7331505000X
24ZSS7331507000N
24ZSS7331509000D
24ZSS7331511000A
24ZSS73315120005
24ZSS7335279000Y
24ZSS7335354000R
24ZSS73365630004
24ZSS7336612000W

Moyzesova   
24ZSS7324939000Q
24ZSS7326836000W
24ZSS7327612000X
24ZSS73281680000
 24ZSS7328169000W
24ZSS73302270003
24ZSS7330837000T
 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 703, 711, 836, 838, 841, 1103
Obrancov mieru  
24ZSS45106540003
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 66, 67, 70, 350, 351, 371, 376, 388, 389, 392, 397, 406, 686, 4068, 4069, 4071, 4072
Sama Chalupku  
24ZSS4563015000W
24ZSS7322166000L
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 459, 745, 752, 753, 756, 1087, 1088, 1089, 1178, 2163
RAJEC  
24ZSS45293310007
24ZSS7326345000T
24ZSS7326534000Q
24ZSS7326535000L

 
   Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa § 31 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                        Ing. Júlis Bodor v.r.
                                                                                                      riadieľ sekcie Dispečingy
                                                                                                 Stredoslovenská distribučná, a.s.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa