Hodnoty životného minima od 1.7.2022
  3-násobok 4-násobok 5-násobok
Jednočlenná - plnoletá FO 234,42 703,26 937,68 1172,10
Dvojčlenná - plnoletá FO + dieťa 341,45 1024,35 1365,80 1707,25
Dvojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO 397,95 1193,85 1591,80 1989,75
Trojčlenná - plnoletá FO + 2 deti 448,48 1345,44 1793,92 2242,40
Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 dieťa 504,98 1514,95 2019,92 2524,90
Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + ďalš.pl.os. 561,48 1684,44 2245,92 2807,40
Štvorčlenná - plnoletá FO + 3 deti 555,51 1666,53 2222,04 2777,55
Štvorčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti 612,01 1836,03 2448,04 3060,05
Štvorčlenná - plnoletá FO + 2 ďalšie plnoleté FO + 1 dieťa 668,51 2005,53 2674,04 3342,55
Päťčlenná - plnoletá FO + 4 deti 662,54 1987,62 2650,16 3312,70
Päťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti 719,04 2157,12 2876,16 3595,20
Šesťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 4 deti 826,07 2478,21 3304,28 4130,35
 
234,42 € - ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
163,53 € - ak ide o ďalšiu spločne posudzovanú plnoletú osobu
107,03 € - ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa
 
Rodinné prídavky
 
30,00 €/dieťa/mesiac 360,00 €/dieťa/rok
60,00 €/2 deti/mesiac 720,00 €/2 deti/rok
90,00 €/3 deti/mesiac 1080,00 €/3 deti/rok
120,00 €/4 deti/mesiac 1440,00 €/4 deti/rok
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa