NEBEZPEČENSTVO ZAMRZNUTIA VODOMEROV
A POTRUBÍ VO VODOMERNÝCH ŠACHTÁCH
 Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch hlavne neobývaných domov.
 
     Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje odberateľov, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch hlavne neobývaných domov.
   
    Vyzýva preto svojich odberateľov a majiteľov nehnuteľností, aby si vo všeobecnom záujme bezodkladne prekontrolovali stav týchto zariadení a vykonali účinné opatrenia pred ich zamrznutím, hlavne riadnym uzatvorením poklopov vodomerných šácht a pivničných priestorov, v prípade potreby aj aplikáciou izolačných materiálov.
 
     Táto výzva platí aj pre prípadné ďalšie obdobia hlbokých mrazov počas celého zimného obdobia.
 
     Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ďakuje svojim odberateľom za pochopenie.
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa