Kniha Rajecká dolina

 

KNIHA RAJECKÁ DOLINA

 

       Vážení čitatelia,

 

       teší nás záujem o knihu RAJECká dolina. O to viac, že záujem o knihu naplnil našu snahu pripraviť pre čitateľa zaujímavú publikáciu o mestách a obciach našej doliny. Prioritným zámerom vydania bol propagačný cieľ, nakoľko obce a mestá nie sú vydavateľmi v tom pravom zmysle slova.

     Realizácia vydania nebola jednoduchým procesom z pohľadu prípravy, financovania, tlače a distribúcie. Kto sa dostal k tejto publikácií mohol vidieť, že zozbierané množstvo informácií vyžadovalo čas a nemalé úsilie.

     V súčasnosti je kniha vypredaná. Vzhľadom na to, že záujem o knihu pretrváva, chceme pripraviť druhé vydanie. Nateraz musíme vyriešiť všetky legislatívne otázky súvisiace s autorskými právami a vydavateľstvom. Možná dotlač je však podmienená počtom výtlačkov záujemcov, ktorý má zásadný vplyv na cenu knihy.

      Pokiaľ máte záujem, môžete si nahlásiť počet výtlačkov a kontakt na vás na oddelení kultúry alebo na sekretariáte Mestského úradu v Rajci.

Za autorov Ing. Ján Jasenovec, PhD

1x snímka: archív MsÚ

 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa