Voľba prezidenta Slovenskej republiky 
 Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania
 
na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
 
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov
na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb
 
na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
 
Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky
   
 
Prílohy:
 
Dátum a čas konania volieb; Právo voliť; Právo byť volený; Hlasovací preukaz; Spôsob hlasovania;
 
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
 
 
Voľby do orgánov samosprávy - úvodná stránka
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa