Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
 
    Oznamujeme Vám, že dňa
 
   26.02.2019 od 7:30 h do 15:30 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. v nasledovných častiach mesta Rajec: 
 
Ulica
Číslo domu
- odberné miesto
Benkova
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 806
Janka Kráľa
2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 36, 771, 1091, 1092, 1093, 1094
Moyzesova
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21
22,23,24,25,26,711,1103
24ZSS7324939000Q
24ZSS7326836000W
Sama Chalupku
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
17,18,20,21,24,25,27,28,32,459,745,749,
752,753,756,1087,1088,1089,1178,2163
24ZSS4563015000W
24ZSS7322166000L
 
   Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa § 31 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                        Ing. Júlis Bodor v.r.
                                                                                                      riadieľ sekcie Dispečingy
                                                                                                 Stredoslovenská distribučná, a.s.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa