Tvorivé remeselné dielne pokračovali

Logo Interreg Poľsko - Slovensko
Logo VUC Žilina
 
 KONTYNUOWANO TWÓRCZE WARSZTATYe
 
    Dwa kolejne wspólne spotkania słowackich i polskich dzieci w ramach projektu podróży polsko-słowackiej miało miejsce w październiku.

     Od 3 do 5 października 10 dzieci z Czechowic-Dziedzic i 10 dzieci z Rajca uczestniczyło w warsztatach w Rajcu. Trzydniowe spotkanie wypełniło bogate programy.
     Po przywitaniu i wspólnym objedzie dzieci zaczęły haftować techniką krzyzykowom. Najpierw poznali obszerne informacje na temat historii haftu na słowackich strojach ludowych i obejrzeli przykłady różnych rodzajów haftu. Potem czekało na nich haftowanie. Nawet kiedy miedzi dziecmi byli chlopcy to wogule nie mieli problem z używaniem igły i nici, wszyscy sobie wychaftowali wkladki do swoich ksiazek. Bardziej zręczni wyprodukowali po kilka sztuk. Drugiego dnia zaplanowano wycieczkę do Zamku Budatín, gdzie oprócz zwiedzania zamku i dziedzinca, odbyły się również warsztaty skoncentrowane na pracy z drutem. Doświadczeni wykładowcy najpierw zapoznali dzieci z historią i tradycjami druciarstwa i stopniowo nauczyli ich podstawowych technik pracy z drutem. Po opanowaniu podstawowych technik dzieci stworzyły piękny wieszak w kształcie serca. Po południu odbyła się kolejna wycieczka do Muzeum Transportu w Rajeckich Teplicach i zwiedzanie uzdrowiska. Ostatniego trzeciego dnia wszyscy wybraliśmy sie zwiedzic wieżę widokową w Rajecku która jest częścią ściezki edukacyjnej Rajeckiego zamku i została zbudowana w ramach tego wspólnego transgranicznego programu. Prawie trzygodzinna wędrówka sprawiła przyjemność wszystkim, ponieważ pogoda dopisala i zobaczyliśmy piękne widoki w okolicy. Podczas trzydniowego spotkania ustanowiono transgraniczne przyjaźnie dzieci i cieszyliśmy się na, czwarte, wspólnym spotkaniem, tym razem ponownie w Polsce.

  O niecałe trzy tygodnie zdecydowaliśmy się odwiedzić polskie miasto Czechowice-Dziedzice na warsztaty rzemieślnicze. Podczas trzydniowego spotkania (24-26 października) czekał na nas urozmaicony program.
     Po powitaniu i drobnych przekąskach przenieśliśmy się do parku etnograficznego Ślemień, gdzie przygotowano dla nas warsztaty rzemieślnicze o ludowych zwyczajach i rzemiosłach. Po południu czekała nas wycieczka do Międzybrodzia i Góry Żar, do której dotarliśmy kolejką linową, i mogliśmy podziwiać piękne widoki na okolicę i najwyżej położonej elektrowni wodnej. Drugiego dnia po przybyciu do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach czekała na nas muzyka ludowa trzech polskich górali, którzy przedstawili nam polskie stroje ludowe, sztukę ludową, muzykę ludową i obyczajami polskiej części Beskidów. Po wyśmienitym obiedzie czekało nas zwiedzanie miasta Bielska-Białej, Żywca i górskich okolic Beskidów, dowiedzieliśmy się onich wielu informacji i kilku opowieści. Ostatniego dnia poszliśmy do skansenu Ślemień w warsztatach twórczych, gdzie poznaliśmy historię produkcji zabawek ludowych, a dzieci mogły same pomalowac drewniane lalki.

     Wszystkie wspólne działania podczas spotkania były zgodne z celem projektu: Wspólnie chronić nasze polsko-słowackie dziedzictwo i zachować je dla przyszłych pokoleń. Wszystkie dzieci, zarówno słowackie, jak i polskie, rozpoznały znaczną część historii, tradycji i piękna przyrody wokół słowackiego Rajca i polskie Czechowice-Dziedzice oraz nawiązały nowe przyjaźnie.
 

Partnerské mestá a kraje   ...naspäť
 
 
 
 
TVORIVÉ REMESELNÉ DIELNE POKRAČOVALIe
 
   Ďalšie dve spoločné stretnutia slovenských a poľských detí v rámci projektu Poľsko-slovenské cesty dedičstva sa uskutočnili v októbri.

     3. až 5. októbra sa stretlo 10 detí z Czechowic-Dziedzic a 10 rajeckých detí na ďalších tvorivých dielňach v Rajci. Trojdňové stretnutie bolo zaplnené bohatým programom.
     Po privítaní a spoločnom obede sa deti pustili do vyšívania krížikovou technikou. Najskôr sa dozvedeli obsiahle informácie o histórii výšiviek na slovenských ľudových krojoch a videli ukážky rôznych druhov výšiviek. Potom už na ne čakalo vyšívanie. Aj keď medzi deťmi boli nielen dievčatá, ale aj chlapci, vôbec im nerobilo problém používať ihlu a niť a všetci si povyšívali krásne záložky do kníh. Tí šikovnejší ich stihli vyrobiť aj niekoľko. Na druhý deň bol naplánovaný výlet do Budatínskeho hradu, kde už na všetkých okrem prehliadky hradu a areálu čakali aj tvorivé dielne zamerané na prácu s drôtom. Skúsené lektorky najskôr deti oboznámili s históriou a tradíciami drotárstva a postupne ich naučili základné techniky práce s drôtom. Po zvládnutí základných techník si deti vytvorili krásny vešiačik v tvare srdca. Popoludní na nich čakal ďalší výlet a to návšteva Dopravného múzea v Rajeckých Tepliciach a prehliadka tohto kúpeľného mesta. V posledný, tretí deň, sme sa všetci vybrali na Rajeckú vyhliadkovú vežu, ktorá je súčasťou náučného chodníka Okolím Rajeckého hradu a ktorá sa vybudovala prostredníctvom tohto spoločného cezhraničného programu. Takmer trojhodinová túra potešila všetkých, keďže počasie nám prialo a videli sme prekrásne výhľady na našu okolitú prírodu. Počas trojdňového stretnutia sa upevnili cezhraničné priateľstva detí a tešili sme sa na posledné, štvrté, spoločné stretnutie, tentoraz opäť v Poľsku.

     O necelé tri týždne sme sa dočkali a vybrali sme sa na návštevu poľského mesta Czechowice-Dziedzice na warstaty rzemieslnicze. Počas trojdňového stretnutia (24. – 26. októbra) na nás čakal pestrý program.
     Po zvítaní a molom občerstvení sme sa presunuli do etnoparku Ślemień, kde boli pre nás pripravené remeselné dielne zamerané na ľudové zvyky a remeslá. Popoludní na nás čakal výlet do Międzybrodzia a na Horu Żar, na ktorú sme sa dostali lanovou dráhou a mohli sme obdivovať nádherné výhľady do okolia a najvyššie položenú vodnú elektráreň. Na druhý deň po príchode do Miejskeho Domu Kultury v Czechowiciach-Dziedziciach na nás čakala ľudová hudba troch poľských goralov, ktorí nás zoznámili s poľskými krojmi, ľudovým umením, hudobným folklórom, dialektom a zvykmi poľskej časti Beskýd. Po výbornom obede na nás čakala prehliadka oboch častí mesta Bielsko-Biała, Żywiec-u a hornatého okolia regiónu Beskydy, o ktorom sme sa dozvedeli množstvo informácií a niekoľko povestí. V posledný deň sme pokračovali v skanzene Ślemień v tvorivých dielňach, kde sme sa zoznámili s históriou výroby ľudových hračiek a deti si samé mohli vymaľovať drevené bábiky.

     Všetky spoločné aktivity počas stretnutí naplnili cieľ projektu: Spoločná ochrana nášho poľsko-slovenského dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie. Všetky deti, či už slovenské alebo poľské, spoznali veľkú časť histórie, tradícií a prírodných krás regiónu v okolí slovenského Rajca aj poľských Czechowic-Dziedzic a nadviazali nové priateľstvá.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa