logo-eu
logo-MŽPSR
logo-OPKŹP
lPredchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec - Kopostéry
 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec
 
Mesto Rajec realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstaranie kompostérov pre domácnosti. Kontrahovaná výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 101 095,20 Eur.
 
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a teda podpora prechádzania vzniku odpadu.
 
Mesto Rajec predpokladá distribúciu kompostérov obyvateľom mesta do konca roka 2018. Zároveň, v mesiacoch október a november, budú prebiehať odborné prednášky orientované na problematiku kompostovania. Určené budú pre všetkých záujemcov a obyvateľov nášho mesta. Osobitne bude prebiehať edukačná činnosť vo všetkých školách v Rajci s cieľom vštepovať ekologicky orientované správanie aj najmladšej generácii.
 
O všetkých akciách budú občania informovaní prostredníctvom miestnych médií (mestský rozhlas, mesačník Rajčan, webová stránka mesta Rajec).
 
Odd. výstavby
a Životného prostredia
 
 
4 zásady ako si vyrobiť kvalitný domáci kompost
 
 
Záhradný kompostér - Praktický návod na stavbu.
 
Záhradný kompostér najvyššej kvality, ktorý je špičkou na európskom trhu. Vyznačuje sa dlhou životnosťou (vyše 20 rokov), skvelou stabilitou a maximálnou praktickosťou. Počas svojej životnosti si udržiava stálu farbu vďaka 100% recyklovanému, UV stabilnému polyetylénu, z ktorého je vyrobený.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa