Projekt - Návšteva v Rýmařove - Malí řemeslníci

Projekt Malí řemeslníci
Poskytovateľ dotácie Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
Kód výzvy, názov FMP/CZ/1/11b
Operačný program Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika - Fond malých projektov
Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív
Oblasť podpory 119 Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a kvalitnej správy
Cieľ projektu Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Predmet projektu Projekt je zameraný na spoluprácu medzi českými a slovenskými materskými školami. Deti, rodičia a pedagogickí zamestnanci zo Slovenska sa zúčastnia Drevárskych a lesníckych dní v Rýmařove, absolvujú workshopy zamerané na tradičné remeslá, ochranu prírody, spoznávanie lesnej zveri, rastlín, stromov, ktoré prirpaví rýmařovská materská škola. Absolvujú výlet do rezbárskej galérie.
Požadovaná výška NFP 6 927,90 Eur
 
 
Návšteva v Rýmařove
 
V dňoch 8. a 9. septembra navštívili rodičia s deťmi a riaditeľky Materskej školy na ulici Obrancov mieru aj na ulici Mudrochova v Rajci mesto Rýmařov v Česku. Viacerí z nás možno po prvýkrát, iní po dlhšej dobe, mali možnosť vidieť nádhernú krajinu Moravskosliezkého kraja.
 
Dvojdňový zážitkový program, ktorý bol súčasťou spoločného projektu mesta Rajec a materských škôl v meste Rýmařov s názvom ,, Malí řemeslníci“, pripravilo pre nás mesto Rýmařov v spolupráci s mestom Rajec. Zúčastnili sme sa na miestnej oslave ,,Drevárskych, lesníckych a poľovníckych dní“. Deti zaujala ponuka tvorivých remeselných dielní, kde si vyrobili drevené pečiatky, obrázky, loďku. Vyskúšali si s pomocou rodiča vŕtanie a pílenie dreva, zatĺkanie klincov, omotávanie vlny. Videli sme výstavu modernej techniky a strojov používaných pri lesníckych prácach. Deti mali radosť aj z voľnej zábavy ku ktorej patrila jazda na koníkoch, kolotoči, šmýkačke. Hodnotný kultúrny zážitok prinieslo sledovania štyroch divadelných bábkohereckých rozprávkových predstavení a večerného hudobného koncertu.
 
Od riaditeľky miestnej materskej školy, p. Jarošovej, sme prijali pozvanie navštíviť ,,Přadedovu galériu“ v neďalekej obci Jiříkov. Jednalo sa o exponáty množstva rezbárskych i ľudských zvieracích sôch vystavených vo vnútorných i vonkajších priestoroch. Videli sme tu na svete najväčší, v životnej veľkosti vyrezávaný, Betlehem. V rámci expozícii sme mali možnosť využiť vyhliadkovú vežu, detské ihrisko alebo aj lanovú dráhu.
 
V závere nášho pobytu sme navštívili jednu zo štyroch materských škôl, ktoré sa v Rýmařove nachádzajú. Všetkých nás nadchla krása a účelovosť interiérového vybavenia i netradične riešená školská záhrada. V nej sa naše deti dosýta vyhrali na preliezacích a šmýkačkových zostavách .
 
V mene všetkých zúčastnených ďakujem za nové poznanie a inšpiratívne nápady do našej práce.
 
Jana Demeterová
poverená vedením MŠ Obrancov mieru
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa