MEMORIÁL LOUISA CROSA - 10. ROČNÍK
Malá Čierna - 16. september 2018
 
Obec Malá Čierna, KTH Javorník, KST Sokol, KST Horec Bodiná,
TJ Lokomotíva, Žilinský večerník,Mesto Rajec,KST regiónu Žilina,
5. pluk špeciálneho určenia, Klub priateľov Francúzska a Slovenska,Klub vojenských výsadkárov SR
 
Slávnostné otvorenie o 9,15 hod za prítomnosti pamätníkov SNP, predstaviteľov verejnej správy
a pietny akt pri pamätnej tabuli Louisa Crosa v Malej Čiernej.
 
Pešia turistika 7, 10 a 15 km
Mapa pešej trasy ...viac informácií (tu)  Nová trasa na Rajecký hrad.
 
Cykloturistika 23 a 35 km
 
Prezentácia od 8,00 hod. v Malej Čiernej.
Priebežný štart 8,00 - 10,00 hod.
Účastnícky poplatok 3,- €, členovia KST 2,- €.
 
Pri prezentácii dostane každý účastník malé občerstvenie, mapku, informácie o trasách, účastnícky list so záznamníkom kontrol, odznak alebo magnetku. Účastníci na trasách z Rajca a z Bodinej sa prezentujú až v cieli. Na hlavnej kontrole pri vodnej nádrži Košiare dostanú účastníci na základe účastníckeho listu občerstvenie.
 
Cyklistické preteky 10, 20, 30 km o Pohár Žilinského večerníka
 
Informácie na e-mailovej adrese produkcia@partagency.sk
Prezentácia od 9,00 hod.
Štart pretekov 10,00 hod.
Štartovné 5 €
Pokyny k cyklistickým pretekom budú zverejnené v Žilinskom večerníku, ktorý ocení darčekom aj najmladšieho a najstaršieho účastníka a víťazov cyklistických pretekov v kategóriách muži, ženy a 3 členné tímy.
 
Akcia je organizovaná v rámci hodových slávností obce Malá Čierna.
Aj tento rok sa účastníci môžu pred štartom memoriálu zúčastniť od 9:15 na sv. omši v kaplnke Povýšenia svätého Kríža a podvečer na disko - zábave.
Guláš za poplatok, tombola a kultúrny program v cieli sú zabezpečené obcou Malá Čierna.
 
Akcie sa každý zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, deti do 15 rokov len v sprievode rodičov alebo inej dospelej osoby. Nezabudnite na poistenie.
V rámci prezentácie dávajú účastníci súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prezenčnej listine.
 
Kontakty na organizátorov:
Juraj Nedorost – hl. organizátor, 0904 375092, juraj@nedorost.sk
Jaroslav Koleda – program v obci, 0908 910753, malaciernaobec@azet.sk
Ladislav Novák – koordinácia akcie, 0907 265861. novak.liet.lucka@gmail.com
Pavel Poledňák – cyklistické preteky, 0948 813242, pavel@polednak.cz
Ján Jasenovec – Mesto Rajec - Rajecký hrad, 041-5076517, jan.jasenovec@rajec.sk
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa