Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie
Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie 
a okrskových volebných komisií v meste Rajec
 
MESTO RAJEC
 
zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka
do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v meste Rajec
pre voľby do orgánov samosprávy mesta Rajec, ktoré sa vykonajú dňa 10. novembra 2018.
  
 
                      Kontaktná osoba: Alena Uríková, tel. 0918 592 966
 
Voľby do orgánov samosprávy - úvodná stránka
Voľby do orgánov samosprávy - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa