Nájomný dom - ul. S. Chalupku 1088/33

Zoznam mestských nájomných bytov na ul. S. Chalupku 1088/33
 
Názov stavby: Nájomný bytový dom 10 b.j. Rajec
Mesto/obec: Rajec
Počet bytov celkom: 10 b.j.
Počet bezbariérových bytov: 1 byt
Celkové náklady stavby: 455 752,99 €
byt č. výmera
cena nájomného
bez služieb
1 56,58 87,70
2 56,35 91,29
3 40,33 65,33
4 56,35 91,29
5 56,35 91,29
6 40,33 65,33
7 56,35 91,29
8 56,28 91,17
9 40,33 65,33
10 56,28 91,17

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa