Oznámenie o uložení zásielky P.Balcer-J.Brundza-S.Gažúrová -M.Grupáčová-D.Hulínová-J.Klinec-T.Kordiš-R.Krňanová-V.Kuľa -R.Lednický-M.Macák-M.Mieresová-M.Mišová-P.Rýpal-J.Stranianek -N.Škorová-E.Šomšáková-M.Vavrík-V.Vavrvík-L.Žideková

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 21.08.2018
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanom:
 
- Pavol Balcer
- Jaroslav Brundza
- Simona Gažúrová
- Magdaléna Grupáčová
- Darina Hulínová
- Jozef Klinec
- Tomáš Kordiš
- Renáta Krňanová
- Viktor Kuľa
- Radoslav Lednický
- Marián Macák
- Mária Mieresová
- Miriam Mišová
- Peter Rýpal
- Ján Stranianek
- Natália Škorová
- Ema Šomšáková
- Miroslav Vavrík
- Vladimír Vavrvík
- Libuše Žideková
         
trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola dňa 21.08.2018 doručená doporučená listová zásielka.
Oznámenie o uložení zásielky si môžu menovaní prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 4 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec 21.08.2018 - 06.09.2018
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa