Výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy

Výsledky výberového konaniana obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka
Základnej umeleckej školy, 1. mája 412/1, 015 01 Rajec
 
Komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka ZUŠ, 1. mája 412/1, 015 01 Rajec oznamuje v zmysle § 5 ods. 6 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, že na výberovom konaní dňa 15.8.2018 určila poradie uchádzačov o funkciu riaditeľ/riaditeľka ZUŠ Rajec, a to nasledovne:
 
 
                                   1. PaedDr. Marián Remenius
                                   2. PaedDr. Eva Kyšková
 
 
 
Mgr. Peter Hanus
predseda výberovej komisie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa