Zrušenie výberového konania na obsadenie riaditeľa MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec

V Rajci, 6.8.2018
 
 
Z R U Š E N I E
výberového konania na obsadenie riaditeľa Materskej školy,
Obrancov mieru 400/51, Rajec
 
 
Mesto Rajec ruší výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec, ktoré bolo vyhlásené dňa 2.7.2018 s termínom uzávierky 31.7.2018, z dôvodu, že sa do výberového konania neprihlásil žiadny uchádzač.
 
Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa