Projekt - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"

Logo Interreg Poľsko - Slovensko
Logo VUC Žilina
 
 
Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu" - sekcia (tu)
 
Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu - Náučný chodník "Okolím Rajeckého hradu"...plné znenie(tu)
 
Mikroprojekt - Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu"...plné znenie(tu)
 
Archeologický workshop na Rajeckom hrade...plné znenie(tu)
 
Rajecký hrad - 3D model ...plné znenie(tu)
 
Výzva na predloženie ponuky - Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní...plné znenie(tu)
 
Realizácia stavby Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu...plné znenie(tu)
 
Začal sa workshop – archeologický výskum na Rajeckom hrade ...plné znenie(tu)
 
Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“...plné znenie(tu)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa