Projekt - Statické zabezpečenie havarijného stavu krovu a klenby nad lodžiou NKP "Dom meštiansky"

 Logo Ministerstvo kultúry SR
Projekt Statické zabezpečenie havarijného stavu krovu a klenby nad lodžiou NKP "Dom meštiansky" a realizácia predpísaného archeologického a reštaurátorského výskumu
Poskytovateľ dotácie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015 č. MK-8044/2015/1.1
Cieľ projektu Zníženie environmenálnych záťaží a úspora energie pri prevádzke telocvične, zníženie energetickej náročnosti
Opis projektu Prostriedky boli použité na rekonštrukciu a statické zabezpečenie havarijného stavu krovu a klenby Mestského múzea v Rajci, ktoré boli dlhodobo v nevyhovujúcom stave, v nadväznosti na to vypracovanie archeologického a reštauračného výskumu
Termín realizácie 08/2015-12/2015
Miesto realizácie Mestské múzeum , NKP "Dom meštiansky", súp. č. 15, parc.č.5, k.ú. Rajec
Celkové náklady projektu 17 781,83 Eur
Výška poskytnutej dotácie 9 000,00 Eur
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa