Projekt - Stavebné úpravy interiéru zázemia Futbalového klubu Rajec

 Logo SFZ  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 
 Projekt
 
 
Stavebné úpravy interiéru zázemia Futbalového klubu Rajec
Poskytovateľ dotácie Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
Kód výzvy, názov Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry - 2.etapa
Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie Národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Meste Rajec (2018/161)
Projekt je spolufinancovaný z Na financovanie športovej infraštruktúry boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
Cieľ projektu Cieľom projektu je rekonštrukcia zázemia Futbalového klubu v meste Rajec, tým zabezpečenie požadovaného štandardu kladeného na zázemia športového klubu z hľadiska hygieny, kvality a estetiky.
Opis projektu Projekt rieši rekonštrukciu zázemia v priestoroch Futbalového klubu Rajec v komplexnej rovine. Ide predovšetkým o výmenu pôvodných interiérových dverí a okien, izolovanie stropu a zníženie sadrokartónovu konštrukciou, rekonštrukciu povrchovej úpravy stien, nášľapnej vrstvy podláh, elektroinštalácie a zakúpenie nového elektrického kotla.
Termín realizácie 04/2018-12/2018
Miesto realizácie Mesto Rajec, budova FK Rajec
Investor, objednávateľ Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Dodávateľ STAVOMET, stavebná spoločnosť, s.r.o., Jaseňová 40, 010 01 Žilina
Celkové náklady projektu  39 976,98 Eur
Výška poskytnutej dotácie  22 000,00 Eur
Povinné spolufinancovanie    7 334,00 Eur
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa