Bezpečne a hravo cestou - necestou

logo tescoBezpečne a hravo cestou - necestou
Projekt dopravného ihriska pre Materskú školu na ul. Obrancov mieru v Rajci úspešne zrealizovaný!
 
Materská škola na ulici Obrancov mieru v Rajci sa prostredníctvom svojho zriaďovateľa, Mesta Rajec, zapojila do grantovej výzvy Nadácie Tesco v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ zameraného na podporu lokálnych verejnoprospešných projektov.
 
Projekt „Bezpečne a hravo cestou – necestou“, ktorý riešil vybudovanie dopravného ihriska v areáli materskej školy a nákup kolobežiek pre deti, získal grant vo výške 1 300 eur od Nadácie Tesco.
 
V zimných mesiacoch sme zrealizovali všetky potrebné nákupy farieb, valčekov, značkovacieho vozíka a ostatných pomôcok pre realizáciu dopravného ihriska. Rovnako aj nových kolobežiek, odrážadiel a cyklistických prilieb pre deti z Materskej školy na ulici Obrancov mieru.
 
Keď nám už počasie prialo viac, v apríli sme sa naplno pustili do organizácie dobrovoľníckych brigád. Ochotní rodičia a pani učiteľky zo škôlky sa aktívne zapojili do všetkých potrebných prác, od prípravy plochy na náter, cez nákresy pomocného značenia až po vlastnú realizáciu náterov.
 
Ešte predtým všetkým zriaďovateľ Materskej školy, Mesto Rajec, vynovil asfaltový povrch na školskom dvore, aby realizácia dopravného ihriska mohla byť uskutočnená na bezpečnom, hladkom povrchu.
 
Na edukačnú návštevu do materskej školy zavítala aj Mestská polícia. Jej príslušníci zábavnou a poučnou formou poučili deti o základných zásadách správania sa v cestnej premávke a „bezpečne a hravo“ vyriešili niektoré vzorové dopravné situácie.
 
Na záver chceme poďakovať Nadácii Tesco Pontis za finančnú podporu, všetkým ochotným rodičom a priateľom školy a pani učiteľkám. Najväčšou odmenou pre všetkých zainteresovaných je radosť detí a nadšenie, s akým trávia čas na novom dopravnom ihrisku.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa