MESTO RAJEC
Nám. SNP 2/2, PSČ 015 22 Rajec
 
Oznamujeme občanom, že dňa  01.06.2018 piatok bude Mestský úrad v Rajci zatvorený 
z dôvodu vykonania školenia zamestnancov zabezpečenia ochrany osobných údajov v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ďalej školenia BOZP a CO.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa