MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
príjme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta
 
Ekonóm
 
Kvalifikačné predpoklady:
- minimálne stredoškolské vzdelanie zo zameraním na ekonomiku
 
Iné kritériá a požiadavky:
- podvojné účtovníctvo s využitím výpočtovej techniky
- rozpočtovníctvo vo verejnej správe
- mzdy a personalistika v programe Human
- zdravotná spôsobilosť
- práca s počítačom
- samostatnosť, spoľahlivosť
 
Základná zložka mzdy: 650,00 €
 
Termín nástupu: júl 2018
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžete doručiť do 15.6.2018:
 
 - osobne do podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2, Rajec
 - písomne na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
   alebo na:
- e-mailovú adresu: podatelna@rajec.sk
 
 
V Rajci, dňa 16.5.2018
 
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
 
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa