ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVOŽILINA, SMSÚ ŽTS TO ŽILINA
železničná stanica Žilina, ul. Hviezdoslavova 7, 010 01 Žilina
 
 
Žilina 06.04.2018
 
Vec: Žiadost' o stanovisko k úplnej uzávierke železničného priecestia na ceste 1/64
 
 
 
      ŽSR, Stredisko miestnej správy a údržby traťového obvodu Žilina Vás žiada o Vaše stanovisko k úplnej uzávierke cesty 1/64 ckm 184,778 v mieste železničného priecestia žkm 20,180 trate Žilina - Rajec, k.ú. Kľače.
     Úplná uzávierka cesty I/64 je potrebná z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia. Počas rekonštrukcie priecestia bude cestná premávka presmerovaná prenosným dopravným značením po náhradnej obchádzkovej trase vedenej vedľa rekonštruovaného priecestia po ľavej strane v smere Žilina - Rajec. Doprava bude vedená po obchádzkovej trase šírky 3 m striedavo podľa projektu organizácie dopravy a to na dve fázy dennú a nočnú dobu. Počas vlakovej prevádzky bude cestná premávka riadená pracovníkmi ŽSR (denná doba). Počas vlakovej výluky bude cestná premávka riadená cestnou svetelnou signalizáciou (nočná doba).
 
Rekonštrukcia železničného priecestia bude realizovaná
od dňa 11.06.2018 (pondelok) od 7:00 h, do 14.06.2018 (štvrtok) do 18:00 h, nepretržite.
 
 
Ing. Michal Obložinský
Vedúci SMSÚ ŽTS TO Žilina
Príloha:
Projekt dočasného dopravného značenia
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa