Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
 
    Oznamujeme Vám, že dňa
 
   7.5.2018 od 11:30 hod. do 15:00 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. v nasledovných častiach mesta Rajec: 
 
Ulica
Číslo domu
- odberné miesto
1. mája
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 39; 40; 41; 45; 46; 47; 438; 443; 445; 450; 452;
Moyzesova
27; 28; 29; 30; ;
Obrancov mieru
1; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 28; 29 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37 38; 39; 40 ; 41; 42; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 376; 388; 392; 397;
24ZSS45106540003; 
Sama Chalupku
30; 31;
 
   Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa § 31 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                        Ing. Pavol Pekár v.r.
                                                                                                      riadieľ sekcie Dispečingy
                                                                                                        SSE - Distribúcia, a.s.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa