Mestský úrad Rajec organizuje v dňoch 15.4. - 4.5.2020 zber nadrozmerných odpadov.
 Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne:
od 15.4. - do 20.4.
- Partizánska (pri Drevospektrum),
- Partizánska (turbínsky kanál),
- Hviezdoslavova,
- Mudrochova (pri MŠ),
- Haškova (vjazd do ulice),
- Pri Rajčanke
od 20.4. - do 24.4. - Moyzesova (pri autobusovej zastávke),
- Benkova (pri lavičke k MŠ),
- Sama Chalúpku (za mostom),
- Športová,
- Obrancov mieru (pri MŠ),
- 1. Mája (pri MŠ)
od 24.4. - do 29.4.
- Jánošíkova (park),
- Jánošíkova (pri lavičke),
- Hollého (pri chodníku medzi bytovkami),
- Nádražná (pri verejných WC),
- Lipová (parkovisko),
- Smreková (parkovisko)
od 29.4. - do 4.5. - Vojtová,
- Bystrická (park),
- Kostolná (pri cintoríne)

 Do kontajnerov je zákázané ukladať:
- nebezpečné odpady (chladničky, práčky, televízory, pneumatiky, akumulátory, žiarivky a pod.);
- biologicky rozložiteľné odpady    (trávu, konáre, lístie a pod.);
- drobné stavebné odpady     (tehly, betón, obkladačky a pod.);
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa