Výzva
predsedovi vlády
a ministrovi zdravotníctva
vo veci zachovania ambulancie rýchlej lekárskej pomoci
 
Od 1.2.2018 došlo k zmene ambulancie rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci (ARLP), na ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci (ARZP), ktorá zabezpečuje túto službu pre celú Rajeckú dolinu. Fakticky došlo k tomu, že v týchto vozidlách prestal pracovať lekár a ostal zdravotník. Je zarážajúce, že takéto opatrenie bolo prijaté bez toho, aby boli obce a mestá o takomto rozhodnutí vopred upovedomené. O tomto rozhodnutí sme sa dozvedeli z médií. Písomné rozhodnutie ministerstva zdravotníctva nám bolo doručené až 12.2.2018.
 
Primátor mesta Ing. Ján Rybárik spolu s ostatnými volenými zástupcami Rajeckého regiónu neodkladne reagovali na medializovanú správu a už dňa 8.2.2018 zaslali list ministrovi zdravotníctva a predsedovi vlády SR.
 
V liste sa uvádza: “my, zástupcovia samosprávy Rajeckého regiónu, sme presvedčení, že zmenou typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby z ARLP na ARZP v Rajci došlo k zásadnej zmene dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej služby v zásahovom území. ... veríme, že tak Vám ako aj nám ide v prvom rade o občanov a záchranu ich životov, preto Vás žiadame o osobné stretnutie a stanovenie termínu osobného stretnutia“.
 
Pevne veríme, že v najbližších dňoch dôjde k akceptovaniu našich požiadaviek. V opačnom prípade sme odhodlaní pokračovať v tomto úsilí, ktoré rozšírime o ďalšie aktivity.
Svoje požiadavky ARLP sme predložili aj ŽSK, ktorý je zodpovedný za dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, aby v rámci svojich kompetencií konal.
 
Mesto Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa