Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017.
 Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:
                                                       - u fyzickej osoby       160,00 €
                                                       - u právnickej osoby  1600,00 €.
 Mesto Rajec upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 € respektíve 1 600 €. Náklady na exekučné vymáhanie sú stanovené podľa § 200-203 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.
 Vzhľadom na skutočnosť, že všetky pohľadávky sú vymáhané exekútorom, Mesto Rajec nie je oprávnené ich odpustiť. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku takto zaniká až po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
Zverejnený zoznam je aktualizovaný k 31.12.2017
Vypracované na základe podkladov z finančného oddelenia MsÚ Rajec.
Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2017, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 €.
Dlžník fyzická osoba Adresa Druh dane Dlžná suma
spolu v €
Baránek Miloš
Bystrická 89/11, Rajec
Daň z nehnuteľnosti
445,04
Bárdy Milan, Ing.
Jasenové 176
Daň z nehnuteľnosti
181,24
Cibuľová Irena
Kostolná 65/37, Rajec
Komunálny odpad
628,49
Čanda Václav
Moyzesova 907/9,Žilina
Daň z nehnuteľnosti a daň za psa
2267,5
Ďurana Štefan
1. mája 481/73,Rajec
Komunálny odpad
277,79
Hanuliaková Jana
Športová 298/4, Rajec
Komunálny odpad
199,81
Hromada Milan
Moyzesova 714/10, Rajec
Komunálny odpad
165,29
Lingešová Iveta
Kmeťova 650/2,Rajec
Komunálny odpad
256,94
Macák Marian
Rajec
Daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad
255,61
Mojorošová Lucia
Smreková 188/2, Rajec
Komunálny odpad
164,55
Matovicsová Terézia
Kostolná 65/37, Rajec
Komunálny odpad
333,55
Matovič Štefan
Kostolná 65/37, Rajec
Komunálny odpad
529,17
Myšiaková Michaela
Partizánska 973/45, Rajec
Daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad
204,49
Náležinská Andrea
Hollého 264/99, Rajec
Komunálny odpad
405,60
Náležinská Kateřina
Pozáoz 2453, Čadca
Komunálny odpad a pes
252,45
Oláhová Renáta
Biskupická 82/176, Biskupice
Komunálny odpad
176,11
Radič Ľubomír
Kostolná 65/37, Rajec
Komunálny odpad
476,60
Radič Ľudovít
Kostolná 65/37, Rajec
Komunálny odpad
163,62
Radičová Marcela
Kostolná 65/37, Rajec
Komunálny odpad a pes
481,55
Rolinec Štefan
Hollého 198/45,Rajec
Komunálny odpad
330,07
Svetlá Viera
Jánošíkova 562/58, Rajec
Daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad a pes
303,71
Špánik Rudolf
Hollého 611/108, Rajec
Komunálny odpad
670,54
Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2017, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u právnickej osoby 1600 €.
CAN s.r.o.
Dolné Rudiny 3
Daň znehnuteľnosti a komunálny odpad
2018,62
KS Slovakia, s.r.o
Stará Vajnorská 37, Bratislava
Daň z nehnuteľnosti
2342,18
PREKAN s.r.o.
Dolné Rudiny 3
Daň znehnuteľnosti
2685,64
Rosh Gadol Chamesh
Dvojkrížna 2, Bratislava
Daň z nehnuteľnosti
5499,00
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa