MsZ - Uznesenia - rok 2018

Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci v roku 2018

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa