Stretnutie darcov krvi
 
 P O Z V Á N K A
 
Mesto Rajec v spolupráci s MO SČK,
oznamuje bezpríspevkovým darcom krvi,
ktorí v tomto roku boli ocenení plaketami MUDr. Janského,
že stretnutie darcov krvi s primátorom mesta
 
sa uskutoční dňa 28.12.2017 o 16.00 hod. v Radnici mesta Rajec.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami
 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa