Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Brundza, Vladimír Ďurana, Magdaléna Grupáčová, Jozef Klinec, Rastislav Klinec, Tomáš Kordiš, Radoslav Lednický Lenka Macáková, Mária Mieresová, Anton Rybárik, Vladimír Vavrík, Miroslav Vavrík

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 28.08.2017
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanom:
        - Jaroslav Brundza,
        - Vladimír Ďurana,
        - Magdaléna Grupáčová,
        - Jozef Klinec,
        - Rastislav Klinec - 2x,
        - Tomáš Kordiš,
        - Radoslav Lednický
        - Lenka Macáková - 2x,
        - Mária Mieresová - 2x,
        - Anton Rybárik,
        - Vladimír Vavrík - 2x,
        - Miroslav Vavrík 
 
trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola dňa 28.08.2017 doručená doporučená listová zásielka.
Oznámenie o uložení zásielky si môžu menovaní prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec 28.08.2017 - 13.09.2017
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa