Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2016

Rozpočet Mesta Rajec k 30.06.2016; Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2016; Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2016; Monitorovacia správa Mesta Rajec k 30.6.2016; Správa nezávislého audítora Mesta Rajec k 31.12.2016.pdf
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa