ELSPOL - SK, s. r. o.,
Ľ. Štúra 778/46, 029 01 Námestovo,
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSE-D, a.s. prosí o oboznámenie obyvateľov mesta Rajec a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby:
 
" Rajec- Centrum- Rekonštrukcia TS 118ts 480 pre objekt MA TEA (SW-9676) ",
 
že prípravné elektromontážne práce na vyššie spomenutej stavbe začnú 29.05.2017.
Predpokladaný koniec rekonštrukčných prác je 09.06.2017.
 
Účel stavby: Dôvodom rekonštrukcie trafostanice je pripojenie nových odberných miest.
 
Príloha - úplné znenie veerjnej vyhlášky
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa