Voľné pracovné miesto - zástup učiteľa/učiteľky v materskej škole

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
ako zriaďovateľ materských škôl
 
prijme do pracovného pomeru
učiteľa/ učiteľku predprimárneho vzdelávania
na zástup počas materskej dovolenky
 
Mesto Rajec, ako zriaďovateľ materských škôl prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku predprimárneho vzdelávania na zástup počas materskej dovolenky s predpokladaným nástupom od 1.9.2017.
 
Podmienkou prijatia sú:
- kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- overené doklady o vzdelaní,
- štruktúrovaný životopis,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v súlade s platnou legislatívou,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.
 
Iné súvisiace požiadavky:
- občianska bezúhonnosť,
- flexibilita,
- kreativita,
- komunikatívnosť,
- zodpovednosť,
- osobnostné predpoklady,
- znalosť práce s PC,
- prax v materskej škole vítaná.
 
Uchádzači môžu svoje žiadosti zasielať v termíne do 31.7.2017 (vrátane) na adresu:
 
Mestský úrad, Námestie SNP 2/2,015 22 Rajec
alebo osobne priniesť do podateľne Mestského úradu v Rajci.
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa