Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Mesto Rajec oznamuje občanom: - Štefan Bielko - Dobroslava Bliznáková - Jana Gabajová - Ing. Stanislav Golier - Martina Klincová - Radoslav Ladnický - Mária Mieresová - Anton Rybárik - Peter Rýpal - Vladimír Vavrík - Vedelín Pastorek trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu (jej) bola dňa 24.03.2017 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 24.03.2017
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanom:
 
                                                     - Štefan Bielko
                                                     - Dobroslava Bliznáková
                                                     - Jana Gabajová
                                                     - Ing. Stanislav Golier
                                                     - Martina Klincová
                                                     - Radoslav Ladnický
                                                     - Mária Mieresová
                                                     - Anton Rybárik
                                                     - Peter Rýpal
                                                     - Vladimír Vavrík
                                                     - Vedelín Pastorek
 
 
trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu (jej) bola dňa 24.03.2017 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec  24.03.2017 - 10.04.2017
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa